Disseny i concepte

En estreta col·laboració amb el client, s’elabora una estratègia de treball respecte al producte a desenvolupar. A partir d’aquesta i mitjançant una metodologia específica, es duu a terme el procés de conceptualització tenint en compte tots els factors decisius per al projecte.
La materialització dels punts forts resultat de la fase de conceptualització va a càrrec del nostre equip de dissenyadors, obtenint finalment un models escala 1/1 a partir del qual es podrà visualitzar el resultat final.
Briefing
Conceptualització
Sketch i premodel
Render
Prototip
Patents i registre

Contactar con el ofertante

OFERTA FACILITADA POR:

Nova Corbyn S.A.

Industrias manufactureras | Parets del Vallès

Ver ficha de empresa

¿Dónde encontrarlo?

Otras ofertas similares