Reciclajes San Adrián ,S.L

  • Eau, Purification et gestion des déchets
  • Collecte, traitement et valorisation de déchets

Empresa de reciclatge de residus, especialitzada en la valorització d’escòries d’incineradora i de foneria de metalls.
Alta especialització en recuperació de metalls.