Reciclajes San Adrián ,S.L

  • Aigua, sanejament i gestió de residus
  • Recollida, tractament i valorització de residus

Empresa de reciclatge de residus, especialitzada en la valorització d’escòries d’incineradora i de foneria de metalls.
Alta especialització en recuperació de metalls.