Ollearis, S.A

  • Manufacturing industries
  • Manufacture of rubber products and plastic materials

Fabricació de productes de plàstic reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i laminats duals (termoplástic + PRFV).
Dipòsits, canonades, accessoris per a canonades, xemeneies, cisternes, equips de procés, etc.