Ollearis, S.A

  • Indústries manufactureres
  • Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

Fabricació de productes de plàstic reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i laminats duals (termoplástic + PRFV).
Dipòsits, canonades, accessoris per a canonades, xemeneies, cisternes, equips de procés, etc.