Crèdits

Aquest projecte està impulsat per la taula de concertació territorial anomenada Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança (TVOA).

Els seu objectiu és ser la base del treball conjunt de tots els actors presents al territori per detectar necessitats, coordinar, planificar i pactar les polítiques d’ocupació, assolint una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, millorant la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

La TVOA està formada per el Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental a més de tots els municipis de la comarca.

Impulsa

Elabora

Amb el suport

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Disseny i desenvolupament