Seccions i Divisions

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Activitats immobiliàries

Administració pública, Defensa i SS obligatòria

Educació

Organismes extraterritorials