Herloplas 81, S.L.

  • Indústries manufactureres
  • Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
  • c/ Isaac Peral nº6, Canovelles

  • 696064413