IVLConsulting

  • Activitats professionals, científiques i tècniques
  • Activitats de seus centrals i consultoria empresarial

Consultora i formadora amb més de 20 anys en el món de l’empresa.
Experta en estratègia, màrqueting i vendes en l’àmbit internacional i assessora d’emprenedors.