Joan Pallares Serra

  • Indústries extractives
  • Extracció petroli brut i de gas natural
  • avd Canovelles nº112, Canovelles

  • 938496415