Remayser

  • Construcció
  • Activitats especialitzades de la construcció (inclòs lampisteria)

Lloguer grues torre de la construcció

  • Carrer Tenas, 4, poligon industrial llevant, 08150 Parets del Vallès

  • 935621853

  • www.remayser.com
  • de Lunes a Viernes, de 7 a 15 h