Smart Manufacturing I4 FL

  • Indústries manufactureres
  • Serveis de tecnologies de la informació

Consultoria en indústria 4.0 i venda i implantació de sistemes de gestió de fàbrica com els sistemes MES (Manufacturing Execution System) i APS (Advanced Production System)